مهناز بهرامی

مهناز بهرامی

مدیر و موسس گروه تحقیقاتی آمانج و درمانگر

درباره استاد:
موسس و مدیر گروه تحقیقاتی آمانج، نویسندە،  درمانگر، نقاش و مدرس دوره های ایموشن کد و بادی کد، با سابقه درخشان 10سال فعالیت در زمینه های بادی کد و ایموشن کد

دوره های ارائه شده توسط این مدرس