دکتر جواد منتظمی | مدرس قانون جذب

پروفسور جواد منتظمی

محقق، پژوهشگر، استاد دانشگاه و مدرس بین المللی قانون جذب

درباره استاد:
پروفسور جوادمنتظمی،متولد۱۳۶۱/۳/۱۶شهرکرج ومقیم کشورآلمان، نویسنده
محقق،پژوهشگر،استاددانشگاه،مدرس بین الملی قانون جذب،برگزارکننده دوره هاوسمینارهای انگیزشی درسطوح بین المللی
سابقه تدریس مهارتهای موفقیت فردی

دوره های ارائه شده توسط این مدرس